Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 Oktober 1995 (Oudenaarde). RG 14911ZII

Date :
10-10-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19951010-9
Role number :
14911ZII

Summary :

Inzake de kwijting voor de maand augustus 1989 stelt de eisende partij dat hij deze niet heeft ondertekend. Gezien de ontkenning van de handtekening wordt aan deze onderhandse akte elke bewijskracht ontnomen (artikelen 1323 en 1324 B.W.). De ontkenner van de handtekening kan niet gedwongen worden tot een vasheidsprocedure of een procedure van schriftonderzoek. Het behoort aan de partij, die zich op het stuk beroept, de bewijskracht ervan aan te tonen door het instellen van een vordering tot schriftonderzoek, wat ook kan bij tussenvordering, overeenkomstig artikel 883 en volgende Gerechtelijk Wetboek. Aangezien de verwerende partij een dergelijke vordering niet stelt en geen andere bewijsstukken dan de betwiste kwijting aanvoert ter staving van de betaling, dient vastgesteld te worden dat de betaling van het loon voor de maand augustus 1989 niet is bewezen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.