Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 27 Mei 1994 (Oudenaarde)

Date :
27-05-1994
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940527-3
Role number :

Summary

Het testamentair beding waarbij de enige en algemene legataris gemachtigd wordt om de nalatenschap naar goeddunken onder de familie te verdelen, heeft een louter potestatief karakter. Zulk een beschikking, die elke uitvoering overlaat aan de goede wil van de algemene legataris, is nietig en niet bestaand als legaat.

Jugement

The full and consolidated version of this text is not available.