Arbeidsrechtbank: Vonnis van 14 Maart 1973 (Tongeren). RG 8320

Date :
14-03-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730314-8
Role number :
8320

Summary :

In de werkzaamheden van een koster-organist, wiens effectieve werkprestaties niet 1480 uren per jaar bereiken, dient medegerekend te worden de tijd dat hij, in uitvoering van zijn ambt, ter beschikking stond van zijn werkgever, nam ter beschikking van de geestelijkheid.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.