Arbeidsrechtbank: Vonnis van 31 Augustus 1976 (Tongeren). RG 75/390

Date :
31-08-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760831-1
Role number :
75/390

Summary :

Een administratieve beslissing draagt in zich het vermoeden van conformiteit met de wet. Wie beweert dat de beslissing fout is, behoort het aan te tonen dat zulks inderdaad het geval is.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.