Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 Juni 1972 (Turnhout). RG 1405

Date :
05-06-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720605-17
Role number :
1405

Summary :

Volgens artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek moet een dading schriftelijk opgemaakt worden. Er is niet vereist wat het bewijs betreft dat de overeenkomst opgemaakt wordt in zoveel exemplaren als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben. Artikel 2044 legt het geschrift alleen op als bewijsmiddel zonder het tot het wezen der dading te rekenen. Bijgevolg is, inzake dading de algemene bepaling van artikel 1347 B.W. (begin van bewijs door geschrift) eveneens van toepassing. Wanneer aan een verbintenis een begin van bewijs door geschrift bestaat, kan het bewijs van die verbintenis geleverd worden door gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens. (Cass. 26.10.1950 _ pas. 1951, I, 96).

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.