Arbeidsrechtbank: Vonnis van 25 Oktober 1978 (Verviers). RG 19033

Date :
25-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781025-6
Role number :
19033

Summary :

Het staat vast dat de vertegenwoordiger aan de werkgever kliënteel heeft aangebracht. De verschuldigdheid van de uitwinningsvergoeding wordt niet beïnvloed door de daling van het rendement van de vertegenwoordiger, een daling van het zakencijfer of door het feit de kliënteel de werkgever niet trouw bleef.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.