Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Juni 1979 (Verviers). RG 78/6710

Date :
27-06-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790627-1
Role number :
78/6710

Summary :

Het minimum loon waarvan de betaling gewaarborgd wordt door een kollectieve overeenkomst moet van het ontvangen commissieloon slechts worden afgetrokken in de mate waarin dit loon door de werkgever moest worden uitgekeerd teneinde het ontoereikend bedrag van het commissieloon aan te vullen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.