Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 15 November 1991 (Verviers)

Date :
15-11-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911115-5
Role number :

Summary :

De gerechtelijke intresten zetten gewoon de verwijlintresten of de vergoedende intresten voort tegen dezelfde rentevoet als de intresten voor de periode voor de inleiding van de vordering. Het vonnis dat een partij veroordeeld heeft om de conventionele intresten aan 18% te betalen, en de gerechtelijke intresten, zonder de rentevoet hiervan te bepalen, verleent een titel tot uitvoering voor de gerechtelijke intresten aan 18%.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.