Rechtbank van eerste aanleg - Vonnis van 4 oktober 2013 (Mechelen)

Publication date :
04-10-2013
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20131004-4
Role number :
ME27.l1.12431-10

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2331[ETUTU] - [TUTU]2132[ETUTU] - [TUTU]2334[ETUTU] - [TUTU]2238[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

1) Rechtsmacht Belgische correctionele rechter - feiten in Duitsland - vereiste van strafbaarstelling in buitenland - strafuitsluiting volgens Duits recht

2) Valsheid in geschriften - valse factuur - bedoeling om heling of witwas te verdoezelen

3) Witwasmisdrijf art. 505, lid 1, 3° Sw. - geen kennis basismisdrijf vereist - wederrechtelijke oorsprong - geen cumulatie verbeurdverklaring o.b.v. basismisdrijf en op basis van witwasmisdrijf
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20131004-4&idxc_id=279270&lang=NL
---------------------------------------------------


Jugement

No content