Arbeidsrechtbank - Arrest van 12 april 2011 (Dendermonde (Aalst))

Publication date :
12-04-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110412-8
Role number :

Summary

Sinds de invoering van een uniforme definitie van het begrip arbeidstijd door het KB van 10 juni 2001 moet uitsluitend aan de hand van deze regelgeving het deeltijds karakter van de arbeidsovereenkomst worden beoordeeld, met uitsluiting van de voorheen bestaande rechtspraak.

Arrêt

No content