Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 16 december 2011 (Dendermonde)

Publication date :
16-12-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20111216-8
Role number :
011-1351

Summary

De niet inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen heeft voor gevolg dat vordering niet ontvankelijk is,indien gesteund op een activiteit waarvoor men niet ingeschreven is. Het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit zonder over de vereist beroepsbekwaamheid te beschikken is strijdig met de openbare orde en heeft voor gevolg dat de overeenkomst nietig is. De nietigheid van de overeenkomst heeft voor gevolg dat "verweerster" geen schadevergoeding op contractuele grondslag kan vorderen van "eiseres" die niet over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt.

Jugement

No content