Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.

Date :
16-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2005036645

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
(Opgeheven) <BVR 2008-06-20/36, Art. 92,1°, 002 en 003; En vigueur : 01-08-2008>