Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Date :
16-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2005012671

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel M PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID.
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/10/2005, neergelegd op 09/11/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
  - uitvoering van overeenkomst nummer 001240 van 12/04/1972
  - geldigheidsduur : van 01/01/2006 tot 31/12/2006
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77391/CO/1160000.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/08/2005, neergelegd op 26/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar
  - uitvoering van overeenkomst nummer 007091 van 09/04/1981
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 31/12/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77392/CO/1200100.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/08/2005, neergelegd op 26/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar in geval van nachtprestaties
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 31/12/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77393/CO/1200100.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/08/2005, neergelegd op 26/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : halftijds brugpensioen op 56 jaar
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 31/12/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77394/CO/1200100.
  PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/10/2005, neergelegd op 28/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - niet van toepassing op :
  - PSC voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen
  - onderwerp : eindejaarspremie
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77395/CO/1270000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : syndicale premie
  - wijziging van overeenkomst nummer 003102 van 05/11/1974
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77396/CO/1300000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - bedrijven waar minder dan 20 werknemers tewerkgesteld zijn op het ogenblik dat het bedrijf zijn activiteit stillegt
  - onderwerp : toelage bij sluiting van een onderneming
  - wijziging van overeenkomst nummer 004821 van 16/12/1977
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77397/CO/1300000.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - niet van toepassing op :
  - werkgevers die er voor geopteerd hebben om de uitvoering van een pensioenstelsel zelf te organiseren confer art. 4 van de CAO van 3/05/2005 nr. 75284/CO/14201
  - onderwerp : invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel
  - uitvoering van overeenkomst nummer 075284 van 30/05/2005
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2006, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77398/CO/1420100.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : uitsluitingsvoorwaarden van het sociaal sectoraal pensioenstelsel
  - uitvoering van overeenkomst nummer 075284 van 30/05/2005
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2006, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77399/CO/1420100.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/05/2005, neergelegd op 08/11/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid
  - opheffing van overeenkomst nummer 068209 van 08/07/2003
  - uitvoering van overeenkomst nummer 075785 van 26/05/2005
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77400/CO/1490400.
  PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - uitzendbureaus bedoeld bij art. 7, 1° en 3°, van de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
  - niet van toepassing op :
  - uitzendkrachten die in dienst zijn van een uitzendbedrijf dat erkend is om activiteiten uit te oefenen in het PC 124 (bouwbedrijf)
  - onderwerp : vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten
  - opheffing van overeenkomst nummer 067450 van 16/06/2003
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 30/06/2007, met opzeggingsbeding
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77401/CO/3220000.
  PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - uitzendbureaus bedoeld bij art. 7, 1° en 3°, van de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
  - onderwerp : bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
  - opheffing van overeenkomst nummer 067451 van 16/06/2003
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 30/06/2007, met opzeggingsbeding
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77402/CO/3220000.
  PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - uitzendbureaus bedoeld bij art. 7, 1° en 3°, van de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
  - onderwerp : eindejaarspremie van de uitzendkrachten
  - uitvoering van overeenkomst nummer 007488 van 27/11/1981
  - opheffing van overeenkomst nummer 068269 van 16/06/2003
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77403/CO/3220000.
  PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/10/2005, neergelegd op 21/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - uitzendbureaus bedoeld bij art. 7, 1° en 3°, van de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
  - onderwerp : sociale voordelen voor de uitzendkrachten
  - opheffing van overeenkomst nummer 067449 van 16/06/2003
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 30/06/2007, met opzeggingsbeding
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77404/CO/3220000.
  PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/09/2005, neergelegd op 26/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar
  - verlenging van overeenkomst nummer 023379 van 24/03/1989
  - geldigheidsduur : van 01/01/2006 tot 31/12/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77405/CO/3240000.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/07/2005, neergelegd op 08/09/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar
  - geldigheidsduur : van 01/01/2006 tot 31/12/2008
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77406/CO/3180200.
  PARITAIR COMITE VOOR DE CASINOBEDIENDEN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/11/2005, neergelegd op 22/11/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : akkoord 2006
  - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 071055 van 02/03/2004
  - geldigheidsduur : van 01/01/2006 tot 31/12/2006
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77407/CO/2170000.
  PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/09/2005, neergelegd op 05/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : verhoging van het quotum overuren
  - geldigheidsduur : van 01/04/2005 tot 31/03/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77408/CO/1190000.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/10/2005, neergelegd op 10/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : verhoging van het quotum overuren
  - geldigheidsduur : van 01/10/2005 tot 30/06/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77409/CO/1060200.
  PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/10/2005, neergelegd op 04/11/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten
  - uitvoering van overeenkomst nummer 007488 van 27/11/1981
  - vervanging van overeenkomst nummer 067448 van 16/06/2003
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77410/CO/3220000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : koopkracht en ploegenpremies
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77411/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - werknemers(sters) met minstens twee jaar anciënniteit bij de werkgever
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : carensdag
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2007, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77412/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : overgang naar het bediendestatuut
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77413/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : tewerkstellingscel
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2006, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77414/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : tijdskrediet
  - geldigheidsduur : van 01/07/2005 tot 31/12/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77415/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : opleiding en vorming
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 31/12/2006
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77416/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar
  - geldigheidsduur : van 01/07/2005 tot 31/12/2007
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77417/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/10/2005, neergelegd op 20/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - subsector van de afhandeling op luchthavens
  - niet van toepassing op :
  - bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden 'inflight catering' genoemd
  - onderwerp : syndicale premie
  - vervanging van overeenkomst nummer 070655 van 15/12/2003
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77418/CO/1400000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/07/2005, neergelegd op 25/07/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest
  - rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de R.S.Z. op de Nederlandse taalrol
  - onderwerp : sectorplan voor een aanvullend pensioen
  - geldigheidsduur : m.i.v. 05/07/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77419/CO/3040000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/11/2005, neergelegd op 18/11/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - toepassingsgebied :
  - uitzendkantoren voor de arbeiders die zij ter beschikking stellen van bouwbedrijven
  - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
  - uitvoering van overeenkomst nummer 072150 van 03/06/2004
  - geldigheidsduur : van 01/01/2006 tot 31/03/2006
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77420/CO/1240000.
  PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/11/2005, neergelegd op 18/11/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : statuut van de syndicale afvaardiging
  - wijziging van overeenkomst nummer 071692 van 29/01/2004
  - geldigheidsduur : m.i.v. 01/11/2005, voor onbepaalde duur
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77421/CO/1240000.
  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EN DE HANDEL IN ZAKKEN IN JUTE OF IN VERVANGINGSMATERIALEN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/11/2005, neergelegd op 21/11/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : arbeidsvoorwaarden
  - wijziging van overeenkomst nummer 075057 van 27/04/2005
  - geldigheidsduur : van 01/06/2005 tot 31/12/2006
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77422/CO/1200300.
  PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (OPGEHEVEN MAAR BLIJFT BESTAAN TOT BENOEMING VAN LEDEN VAN PC'S 330, 331 EN 332)
  Opzegging van 04/10/2005, neergelegd op 10/10/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - Opzeggende partij(en) : FNAMS en Caritas Verbond der Verzorgingsinstellingen
  - registratienummer : 77423/DO/3050000.
  Opgezegde collectieve arbeidsovereenkomst :
  - gesloten op 21/05/2001,
  - registratienummer : 057702/CO/3050000.
  - toepassingsgebied :
  - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
  - de psychiatrische verzorgingstehuizen
  - de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen
  - rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
  - revalidatiecentra
  - de thuisverpleging
  - de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
  - verplegend, verzorgend personeel dat effectief verplegende en verzorgende taken uitoefent, evenals het verplegend en verzorgend personeel dat hen omkadert en het gelijkgesteld personeel
  - onderwerp : vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek
  - einde van de opzeggingstermijn : 03/01/2006
  PARITAIR COMITE VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN
  Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/09/2005, neergelegd op 29/09/2005 en geregistreerd op 02/12/2005.
  - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
  - geldigheidsduur : van 01/01/2005 tot 31/12/2006
  - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja
  - registratienummer : 77424/CO/3090000.