Hof van Beroep - Arrest van 1 februari 2012 (Antwerpen)

Date de publication :
01-02-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120201-5
Numéro de rôle :
2011/PGA/4821

Résumé

Het feit dat de gekozen zittingsdag door de gerechtsdeurwaarder 15 dagen overschrijdt, heeft niet tot gevolg dat het verzet als zodanig nietig of onontvankelijk is (Cass. 12 februari 2003, Arr. Cass. 2003, nr. 99). Immers art. 188 Sv. bepaalt niet dat het verzet dat gedaan is tegen een verstekbeslissing niet ontvankelijk is wanneer het exploot op grond waarvan het verzet is gedaan een dagvaarding inhoudt voor een terechtzitting die later zal worden gehouden dan de terechtzitting die volgt op het verstrijken van de in art. 188 Sv. bepaalde termijn van 15 dagen.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 1 februari 2012

te Antwerpen, 12e kamer,

(...)

Ten onrechte verklaarde de eerste rechter het verzet nietig op grond van art. 188 SV.

Het hof stelt vast dat het verstekvonnis van 1.03.2011 niet aan persoon werd betekend op 4.04.2011 (stuk 26 rechtspleging) en beklaagde op 18.04.2011 (stuk 33) verzet aantekende waarbij de eerste nuttige zitting werd bepaald op 7.06.2011. Beklaagde, vertegenwoordigd door zijn raadsman, verscheen op de zitting van 7.06.2011 alwaar de zaak werd behandeld en voor vonnis werd gesteld op 6.09.2011.

Het hof stelt vast dat beklaagde verzet aantekende binnen de termijn zoals bepaald binnen art. 187 SV.

Het feit dat de gekozen zittingsdag door de gerechtsdeurwaarder 15 dagen overschrijdt, heeft niet tot gevolg dat het verzet als zodanig nietig of onontvankelijk is (Cass. 12.02.2003, Arr. cass. 2003, nr. 99). Immers art. 188 SV bepaalt niet dat het verzet dat gedaan is tegen een verstekbeslissing niet ontvankelijk is wanneer het exploot op grond waarvan het verzet is gedaan een dagvaarding inhoudt voor een terechtzitting die later zal worden gehouden dan de terechtzitting die volgt op het verstrijken van de in art. 188 SV bepaalde termijn van 15 dagen.

Het verzet is derhalve ontvankelijk.

(...)