Arbeidsrechtbank - Vonnis van 7 december 2011 (Brugge)

Date de publication :
07-12-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20111207-6
Numéro de rôle :
11/733/A

Résumé

Het is niet onredelijk dat de arbeidsauditeur, toepassing makend van art 138 ter Ger.W., aan het OCMW vraagt om de nodige inlichtingen, het administratief dossier en het standpunt van het OCMW binnen de veertien dagen te bezorgen. De norm van de menselijke waardigheid verdraagt niet dat de procedure ter behandeling van een beroep tegen een beslissing van het OCMW onredelijk wordt vertraagd, zeker niet door het OCMW als verwerende partij. De zorgvuldigheid en de adequate snelheid behoren tot de "beginselen van behoorlijke rechtspraak" en worden in het gedrang gebracht door een OCMW dat voormelde medewerkingsplicht niet binnen een redelijke termijn naleeft. Een termijn van drie maanden is niet redelijk.

Jugement

Pas de contenu