Arbeidshof - Arrest van 10 februari 2012 (Gent (Brugge))

Date de publication :
10-02-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120210-12
Numéro de rôle :
2011/AR/66

Résumé

Wanneer een eenvoudige invordering 12 jaar lang aansleept en de RSZ de procedure niet heeft benaarstigd, kan de nalatige werkgever, die ongelukkig en te goeder trouw is, een afbetalingsplan worden toegestaan dat in verhouding staat tot de mate waarin de normale procesduur werd overschreden.

Arrêt

Pas de contenu