Arbeidshof - Arrest van 14 november 2011 (Gent)

Date de publication :
14-11-2011

Langue :
Néerlandais

Size :
1 page
Section :
Jurisprudence

Source :
Justel 20111114-3

Numéro de rôle :
2010/AG/291

Résumé

Bij het installeren van een gps-systeem in de bedrijfswagen moet de werkgever art. 8 EVRM, art. 22 Gw. en de Wet Verwerking Persoonsgegevens respecteren. Dit impliceert inzonderheid dat hij het finaliteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en de informatieverplichting respecteert. Dit is niet het geval wanneer er enkel maar een bepaling in het arbeidsreglement is dat de aanwezigheid van het systeem in de wagen vermeldt. In casu kon de aanwezigheid van de werknemer ook buiten de arbeidsuren gecontroleerd worden. De werknemer heeft recht op een vergoeding voor de bewezen schade, in casu een ex aequo et bono begrote vergoeding voor morele schade.

Arrêt

Pas de contenu