Administratief Rechtscollege: Beslissing van 2 Maart 1970 (Alle plaatsen). RG 1113

Date :
02-03-1970
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700302-6
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

Betrokkene had een arbeidsongeval op 19 juni 1958. Op 13 maart 1965 werd hij arbeidsongeschikt in de zin van artikel 56,alinéa 1 van de wet van 9 augustus 1963 en genoot uitkeringen vanaf die datum. Later bleek dat deze arbeidsongeschiktheid het gevolg was van een vroeger opgelopen arbeidsongeval, zodat betrokkene enkel het verschil tussen zijn ongevallenrente en de Z.I.V.-uitkeringen had mogen ontvangen. Hij is bijgevolg gehouden de onrechtmatig ontvangen sommen terug te betalen.

Decision :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.