Arbeidshof: Arrest van 13 Mei 1976 (Antwerpen (Hasselt)). RG 78/6710

Date :
13-05-1976
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760513-6
Numéro de rôle :
78/6710

Résumé :

Wanneer vaststaat dat een sociaal verzekerde niet toelaatbaar is op grond van artikelen 118 en 124 van het K.B. van 20 december 1963 heeft de op grond van artikel 191 laattijdige beslissing van de Directeur van het Gewestelijk Bureau van de R.V.A. geen gevolgen op de toelaatbaarheid van de betrokkene.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.