Arbeidshof: Arrest van 18 Januari 1994 (Antwerpen (Hasselt)). RG 93427

Date :
18-01-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940118-7
Numéro de rôle :
93427

Résumé :

Een proefbeding welk bedongen werd in dezelfde alternatieve bewoordingen als in artikel 67, alinéa 2, 1) van de wet op de Arbeidsovereenkomsten is niet nietig bij gebreke aan duidelijkheid, nu het toepasselijke verworven loon uit de arbeidsovereenkomst blijkt, dit niettegenstaande mogelijke betwistingen welke over het al dan niet bereiken van de relevante loonhoogte kunnen gevoerd worden. Een clausule, aangetast door een relatieve nietigheid ten voordele van de werknemer, is niet via het adagium nemo auditur propiam turpitudinem allegans inroepbaar tegen de werkgever indien deze in tempore non suspecto steeds verzaakt heeft aan deze clausule.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.