Arbeidshof: Arrest van 23 Februari 1976 (Antwerpen (Hasselt)). RG 55686

Date :
23-02-1976
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760223-2
Numéro de rôle :
55686

Résumé :

Wanneer een instelling beslag legt op de volledige beroepsaktiviteit van een persoon die hij totaal in dienst moet stellen van deze instelling, hem een bepaald minimuminkomen garandeert, en wanneer een eventuele "derde" vervanger vooraf toelating dient te verkrijgen, blijkt hieruit duidelijk dat zulke agent onder het gezag staat van die instelling en als bediende moet worden beschouwd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.