Arbeidshof: Arrest van 26 Januari 1978 (Antwerpen (Hasselt)). RG 77/32

Date :
26-01-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780126-5
Numéro de rôle :
77/32

Résumé :

De in art. 118, lid 1, van het K.B. van 20 december 1963 bedoelde referteperiode mag volgens lid 4, ingevoegd door het K.B. van 14 maart 1975, worden verlengd met het aantal dagen dat de werkneemster-moeder haar betrekking in loondienst werkelijk onderbroken heeft om voor haar kleine kinderen te zorgen en om zich aan hun opvoeding te wijden; deze periode mag niet meer bedragen dan drie jaar te rekenen vanaf elke geboorte. Die bepaling is niet alleen van toepassing op de gevallen die na het in werking treden ervan zijn ontstaan, maar ook op de onder de nieuwe regeling bestaande gevolgen van vroeger ontstane toestanden, zoals ten deze een werkonderbreking voor 1975 om de opvoeding van een kind te verzorgen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.