Arbeidshof: Arrest van 3 Mei 1978 (Antwerpen (Hasselt)). RG 74/181

Date :
03-05-1978
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780503-1
Numéro de rôle :
74/181

Résumé :

De "normale" evolutie van de letsels zal alleen dan geen aanleiding tot herziening kunnen geven wanneer blijkt dat : _ ofwel de rechter, bij de oorspronkelijke vaststelling van de arbeidsongeschiktheidsgraad, met die evolutie reeds rekening heeft gehouden, _ ofwel deze toekomstige verandering in de toestand van de getroffene zodanig zeker was dat de rechter, bij de oorspronkelijke vaststelling van de arbeidsongeschiktheid, er rekening had moeten mee houden op straffe een niet voor herziening vatbare vergissing te begaan.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.