Arbeidshof: Arrest van 12 Oktober 1972 (Antwerpen). RG 10e

Date :
12-10-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721012-7
Numéro de rôle :
10e

Résumé :

Ingevolge de weigering van de werkloze om de beroepsopleiding te volgen heeft de directeur van het gewestelijk bureau betreffende de aangevoerde motieven het advies van de Commissie van Advies ingewonnen. Uit het proces-verbaal van de zitting blijkt niet wie voor of tegen stemde. Dergelijk advies is nietig aangezien het niet conform is aan het huishoudelijk reglement. Dit reglement, opgesteld op 22 april 1965 bepaalt in artikel 9 & 2, dat wanneer de Commissie enkel advies uit te brengen heeft, de voorzitter het advies van elk lid van de Commissie laat aantekenen in het proces-verbaal. Die nietigheid van het advies heeft de nietigheid van de beslissing van de directeur tot gevolg.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.