Arbeidshof: Arrest van 12 September 1995 (Antwerpen). RG 93931

Date :
12-09-1995
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19950912-6
Numéro de rôle :
93931

Résumé :

Het staat de RVA vrij om haar kwalificatie, zoals die blijkt uit de redactie van haar beslissing C29 en waarvan zij impliciet erkent dat ze foutief was wegens het inroepen van een verkeerde rechtsgrond, te wijzigen hangende het geding vermits ook de rechter niet gebonden kan zijn door een foutieve kwalificatie en hij gehouden is het juiste recht toe te passen op de hem voorliggende feiten. De wet op de motiveringsplicht dd 02 juli 1991 kan niet beletten dat rechtsgronden worden gewijzigd of aangevuld, hangende het geding, zelfs indien dit tot andere consequenties zou leiden voor de aanspraakmaker op uitkeringen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.