Arbeidshof: Arrest van 17 Juli 1984 (Antwerpen). RG 84101

Date :
17-07-1984
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840717-1
Numéro de rôle :
84101

Résumé :

De vertaalprestaties die door een tolk uitsluitend worden gepresteerd tijdens de diensturen - onder gezag, leiding en toezicht van de statutair hierarchische oversten - ressorteren onder het statuut en kunnen niet als een zelfstandige beroepsbezigheid worden gezien in de zin van artikel 3 van het K.B. nr. 38 van 27 juli 1967, houdende de inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.