Arbeidshof: Arrest van 18 Juli 1975 (Antwerpen)

Date :
18-07-1975
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750718-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Het volstaat niet dat een zelfstandige zijn handel stopzet. Het moet bewezen zijn dat zulks het gevolg is van een ziekte of letsel. Voor de periode van invaliditeit wordt de onbekwaamheid geëvalueerd in functie van om het even welke beroepsbezigheid die hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden. Dat kan zelfs arbeid in dienstverband zijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.