Arbeidshof: Arrest van 19 November 1979 (Antwerpen). RG 78/6710

Date :
19-11-1979
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791119-4
Numéro de rôle :
78/6710

Résumé

De bijzondere procedure ingesteld bij K.B. nr. 4 dd. 11 oktober 1978, welke de werkgever moet volgen bij het ontslag van een beschermde werknemer om een dringende reden, werd niet met machtsoverschrijding uitgevaardigd. Wegens haar uitzonderingskarakter heeft die procedure evenwel maar gelding als alle in de wet aangegeven omstandigheden en voorwaarden aanwezig zijn. Dit is niet het geval als de werknemer op het ogenblik van het ontslag nog niet de hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde heeft. Die hoedanigheid ontstaat pas op het ogenblik van de geldige indiening van een kandidatenlijst door een representatieve vakbond.

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.