Arbeidshof: Arrest van 23 November 1981 (Antwerpen). RG 11376

Date :
23-11-1981
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811123-1
Numéro de rôle :
11376

Résumé :

Wanneer een arbeidsovereenkomst éénzijdig wordt verbroken vooraleer de uitvoering ervan was begonnen, dient aan de andere partij een vergoeding te worden toegekend, niet op basis van het gemeen recht, maar op basis van de wet op de arbeidsovereenkomsten, namelijk een forfaitaire verbrekingsvergoeding (Cassatie 12 september 1973, R.W. 1973-1974, 1155; Cassatie 10 april 1974, R.W. 1974-1975, 609; Arbeidshof Brussel, 25 februari 1981, T.S.R. 1981, 305.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.