Arbeidshof: Arrest van 27 Januari 1982 (Antwerpen). RG 11376

Date :
27-01-1982
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19820127-1
Numéro de rôle :
11376

Résumé :

De termen "dwingende sociale redenen" die op de bereidheid tot tewerkstelling impact hebben, hebben betrekking op het lot van degenen die niet voorkomen in de opsomming, m.a.w. op het lot van o.m. zelfstandigen, of moeders aan de haard, gehandicapten of zij die buiten het systeem van de sociale zekerheid liggen, en door dwingende sociale redenen in de onmogelijkheid zijn te arbeiden. Een gegeven is dwingend als het verloop en de uitwerking ervan niet van eigen wil afhankelijk is. Het artikel 6 van de wet van 7 augustus 1974 heeft de aanspraak op het bestaansminimum afhankelijk gesteld van het dwingend karakter van de sociale reden tot onmogelijkheid van te arbeiden. Dit dwingend karakter bestaat bij een echtscheidingsprocedure, evenwel noodzakelijk beperkt tot de eerste fase ervan. De echtgenote kan niet verweten worden dat zij geen onderhoudsgeld ontvangst van de echtgenoot omdat deze de gerechtelijke beslissing in kortgeding miskent.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.