Arbeidsrechtbank: Vonnis van 1 April 1971 (Antwerpen). RG 14568

Date :
01-04-1971
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710401-12
Numéro de rôle :
14568

Résumé :

Wanneer de zelfstandige aktiviteit werd stopgezet tussen 1.1.57 en 1.7.63 en binnen de 5 jaar, die de normale pensioenleeftijd voorafgaat, kon tot 31.12.65 een aanvraag tot vrijwillige bijdragebetaling ingediend worden, zelfs indien de stopzetting dateerde van voor de ingangsdatum van het toepasselijk K.B. van 24.9.63, betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (art. 53 alinéa 2 en art. 313).

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.