Arbeidsrechtbank: Vonnis van 12 April 1977 (Antwerpen). RG 76/189

Date :
12-04-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770412-1
Numéro de rôle :
76/189

Résumé :

De bevoegdheid van de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen van het R.I.Z.I.V. is discretionair. De vordering tegen de beslissing van deze ambtenaar, die de opheffing van de burgerlijke sanctie in geval van laattijdige aangifte weigert, is niet ontvankelijk daar de rechtbank zich niet over de behartigenswaardigheid kan uitspreken en evenmin aan deze ambtenaar de opheffing van de sanctie kan opdringen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.