Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 Juni 1974 (Antwerpen). RG 730

Date :
17-06-1974
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740617-8
Numéro de rôle :
730

Résumé :

Art. 18 van het N.B. van 4-6-1964 inzake werkloosheid, bepaalt het referteloon in functie van volgende factoren : 1° voor de meerderjarigen en de gehuwde minderjarigen in functie van a) de geschooldheid b) het geslacht. 2° voor de minderjarigen in functie van a) de leeftijdscategorie b) het geslacht. Door het laatste lid van art. 18 wordt bepaald dat wanneer in een beroep de bedragen der bezoldiging dezelfde zijn voor de mannen en de vrouwen, het loon dat voor de werkneemster in aanmerking dient genomen te worden, datgene is vastgesteld door het eerste lid voor de werknemers van dezelfde categorie. Deze uitzondering heeft uitsluitend betrekking op de vaststelling van het referteloon in functie van het geslacht en is uitsluitend een verzachting van het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Met ander woorden het referteloon van een werkneemster van 18 tot 20 jaar (basisreferteloon 1 september 1973, 237,26 fr.) is hetzelfde dan dat van een werknemer van 18 tot 20 jaar (basis 300,54 fr.) indien de bedragen van de bezoldiging in de uitgeoefende functie dezelfde zijn voor de mannen en de vrouwen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.