Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Oktober 1973 (Antwerpen). RG 8320

Date :
18-10-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731018-6
Numéro de rôle :
8320

Résumé

Wanneer de pensioengerechtigde handlichting verleent van een hypotheekstelling tot zekerheid van de betaling van de in zijn voordeel bedongen lijfrente is er geen sprake van oninvorderbaarheid of oninbaarheid van de lijfrente-schuldvordering en moet deze als dusdanig in de bestaansmiddelen aangerekend worden.

Jugement

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.