Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 Juni 1974 (Antwerpen). RG 1645

Date :
20-06-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740620-3
Numéro de rôle :
1645

Résumé :

Het stuk waarin een overeenkomst is neergelegd, waarbij een te Brussel gevestigde vennootschap in 1970 een werknemer voor haar filiaal te Antwerpen in dienst nam, de addenda die sommige bepalingen van de overeenkomst preciseerden, en de opzeggingsbrief van 20 december 1972 zijn bescheiden die, overeenkomstig art. 52, alinéa 1, van de gecoordineerde wetten betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken, in het Nederlands dienden te worden opgesteld. Nu die stukken ten deze in het Frans opgesteld zijn, dient de rechtbank, met toepassing van art. 10, 1e en 3e lid, van het Decreet van 19 juli 1973, ambtshalve de nietigheid ervan vast te stellen en de vervanging ervan te bevelen. Hetzelfde geldt voor de overgelegde individuele rekeningen en loonstaten.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.