Arbeidsrechtbank: Vonnis van 21 Februari 1972 (Antwerpen). RG 32881

Date :
21-02-1972
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720221-12
Numéro de rôle :
32881

Résumé :

Het 13e maandloon is verschuldigd "pro rata temporis". De toekenning van een 13e maandloon vond weliswaar haar historisch ontstaan in de bedoeling van sommige werkgevers om aldus de getrouwheid van de werknemers aan de onderneming te belonen en aan te moedigen. Inmiddels heeft zich echter een belangrijke evolutie voltrokken, zowel in het collectief, als in het individueel arbeidsrecht, waarbij in talrijke sectoren van de economie van het oorspronkelijke motief van de toekenning van het 13e maandloon afgeweken werd. Het komt derhalve niet meer verantwoord voor, bij ontstentenis van een duidelijke aanwijzing ter zake, a priori te vermoeden dat de uitkering van bedoeld voordeel aan de vervulling van een toekenningsvoorwaarde, zoals de prestatie van een volledig jaar arbeid, zou gebonden zijn.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.