Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 Januari 1979 (Antwerpen). RG 78/6710

Date :
22-01-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790122-11
Numéro de rôle :
78/6710

Résumé :

De "normale voltijdse arbeidsprestatie" betreft weliswaar geen duidelijk omlijnd juridisch begrip. Nochtans mag redelijkerwijze aanvaard worden dat hiermede een arbeidsprestatie bedoeld wordt, die de bij of krachtens de wet toegelaten maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur bereikt of minstens dicht benadert. Het is inderdaad in die mate dat de toegelaten arbeidstijd ten volle ("voltijds") wordt benut. Het komt logisch voor dat, waar de sociale partners het door hen bedoelde minimumloon vaststellen in verhouding tot een voltijdse arbeidsprestatie, ditzelfde barema in herleide omvang van toepassing is in verhouding tot de duur van de door de werknemer gepresteerde deeltijdse arbeid.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.