Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 Maart 1973 (Antwerpen). RG 161

Date :
22-03-1973
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730322-8
Numéro de rôle :
161

Résumé :

1. Wanneer de werkgever zelf de ingeroepen feiten heeft vastgesteld, nadien een mondeling onderhoud had met de bediende, en hem niet onmiddellijk heeft ontslagen maar een schriftelijke opzeg heeft betekend tegen het einde der maand, moet hieruit worden begrepen dat de werkgever zelf de feiten niet als zodanig zwaarwichtig beschouwde dat zij onmiddellijk elke voortzetting van het kontrakt onmogelijk maakten. 2. Het ontslag wegens zwaarwichtige redenen op zichzelf, is niet onderworpen aan vormvoorschriften (art. 18, 2° lid), maar dient _ op gelijk welke manier _ te gebeuren binnen de drie (kalender-)dagen, nadat de werkgever kennis kreeg van de feiten die het ontslag rechtvaardigen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.