Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 Oktober 1992 (Antwerpen). RG 215304

Date :
22-10-1992
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19921022-2
Numéro de rôle :
215304

Résumé :

Voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet geen specifieke reden voorhanden zijn. Dit is echter wel het geval voor de overeenkomst van bepaalde tijd die, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer, onmiddellijk volgt op de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.