Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 April 1992 (Antwerpen). RG 87/324

Date :
23-04-1992
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920423-4
Numéro de rôle :
87/324

Résumé :

Aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt de prejudiciele vraag voorgelegd of de berekening van het rustpensioen voor mannen aan de hand van een breuk van 1/45 per jaar van de beroepsloopbaan geldt, terwijl dit voor vrouwen de breuk van 1/40 per jaar van de beroepsloopbaan is, een geoorloofde ongelijke behandeling uitmaakt in de zin van de E.E.G. richtlijn 79/7 van 19 december 1978 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid. Ondergeschikt kan de prejudiciele vraag worden gesteld aan het Arbitragehof of de bedoelde ongelijke behandeling in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.