Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 Juni 1994 (Antwerpen). RG 234508

Date :
23-06-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940623-3
Numéro de rôle :
234508

Résumé :

Het ontvangen van een kapitaal ingevolge het openvallen van een nalatenschap heeft een vermeerdering van het vermogen van de erfgenaam of legataris tot gevolg. Het artikel 7 van de wet van 01 april 1969 dat het aanrekenen van de opbrengst van de afstand van een roerend of onroerend goed regelt, vindt derhalve geen toepassing op de ontvangst van een kapitaal uit erfenis. Voor zover het geerfde kapitaal zich nog in het vermogen van de aanvrager bevindt, dient toepassing te worden gemaakt van het artikel 32 van het KB van 29 april 1969.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.