Arbeidsrechtbank: Vonnis van 25 Oktober 1974 (Antwerpen)

Date :
25-10-1974
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19741025-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Een activiteit als beheerder en voorzitter van een naamloze vennootschap dient beschouwd als een activiteit als zelfstandige. De uitgekeerde presentiegelden, die geen terugbetaling uitmaken van gemaakte kosten, dienen als verdienste te worden beschouwd. Overeenkomstig artikel 64, alinéa 1, B, 2°, van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 diende dergelijke activiteit voorafgaandelijk aangegeven (bij middel van formulier nr. 74). Twee aan aangifte onderworpen activiteiten, respectievelijk als werknemer met tijdloon en als zelfstandige, mogen slechts worden uitgeoefend mits de activiteit met tijdloon de 270 uren per kwartaal niet te boven gaat, en de netto-inkomsten uit beide activiteiten samen, het vastgestelde maximumbedrag der inkomsten niet overtreffen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.