Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Juni 1975 (Antwerpen). RG 32238

Date :
26-06-1975
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750626-1
Numéro de rôle :
32238

Résumé :

De rechtsgrond, waarop de vordering in terugbetaling is gesteund (artikel 18), houdt geen enkele verwijzing in naar de principiële toekenningsvoorwaarwaarden voor de aanspraak op de sluitingsvergoeding en maakt geen enkele restrictie wat de retroactive beoordeling betreft van de gegrondheid van de oorspronkelijke rechten van de werknemers ten opzichte van de werkgever of het Fonds.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.