Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Juni 1975 (Antwerpen). RG 71/1750

Date :
26-06-1975
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750626-9
Numéro de rôle :
71/1750

Résumé :

Indien de bewering van één der partijen, luidens welke de tegenpartij zich aan kontraktbreuk zou schuldig gemaakt hebben, kennelijk onverantwoord blijkt, vloeit hieruit voort dat de partij, die bedoeld feit inroept, impliciet op grond van een eenzijdige en onoordeelkundige beoordeling der feiten tot de beëindiging van de overeenkomst beslist en aldus een verbrekingsdaad stelt. Elke andere interpretatie zou een al te gemakkelijke en doorzichtige omzeiling van de bepalingen van artikel 20 van de wet op de arbeidsovereenkomst toelaten.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.