Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Januari 1978 (Antwerpen). RG 78/123

Date :
27-01-1978
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780127-6
Numéro de rôle :
78/123

Résumé :

Artikel 7 alinéa 3 van de wet van 7 augustus 1974 betreffende het bestaansminimum bepaalt :"Alvorens een beslissing tot toekenning, weigering of herziening van een bestaansminimum te nemen, is de commissie verplicht de betrokkene te horen indien hij dit verlangt." Ingeval van herziening van het bestaansminimum kan deze bepaling slechts zin hebben indien de betrokkene ervan op de hoogte is dat zijn geval door de commissie (de raad) zal behandeld worden, zodat hij ook in de gelegenheid is de wens uit te drukken door de raad gehoord te worden vooraleer een (nieuwe) beslissing wordt getroffen. Dit komt als fundamenteel voor, niet alleen voor de vrijwaring van de rechten en belangen van de betrokkene maar ook voor de informatie van de raad zelf. (De betrokkene moet er dus van verwittigd worden dat zijn geval voor herziening zal behandeld worden door de raad.)

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.