Arbeidsrechtbank: Vonnis van 30 Juni 1981 (Antwerpen). RG 2644

Date :
30-06-1981
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810630-24
Numéro de rôle :
2644

Résumé :

Als afwijkingsbepaling dient artikel 81 Ÿ 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op restriktieve wijze geïnterpreteerd te worden. Bedoelde bepaling laat de opzegging van een overeenkomst met naleving van de verkorte opzegtermijn van 7 dagen (of met de hiermee overeenstemmende verbrekingsvergoeding) alleen toe wanneer de beëindiging plaats vindt "tijdens de proeftijd".De beëindiging die eerst plaats grijpt op een ogenblik waarop bedoelde proeftijd reeds integraal verstreken is, doet zich niet voor binnen de bij de wet bedoelde periode.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.