Arbeidsrechtbank: Vonnis van 4 December 1972 (Antwerpen). RG 1405

Date :
04-12-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721204-7
Numéro de rôle :
1405

Résumé :

De vordering tot betaling van R.M.Z.-bijdragen vanwege de werkgever vindt haar oorzaak in de verplichtingen van de werkgever tegenover de R.M.Z. De werknemer heeft niet de hoedanigheid om dergelijke vordering in te stellen, zodat de voorwaarde bedoeld bij artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek niet vervuld is en de eis derhalve niet ontvankelijk is.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.