Arbeidsrechtbank: Vonnis van 4 Maart 1971 (Antwerpen). RG 1405

Date :
04-03-1971
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710304-7
Numéro de rôle :
1405

Résumé :

Het geven van richtlijnen en onderrichtingen behoort tot de essentie zelf van de arbeidsprestaties van een acteur. Het komt ondenkbaar voor een rol in een film op volkomen zelfstandige wijze te vertolken, zelfs op grond van vooraf bedongen directieven. De hoofdbedoeling van een film bestaat erin één harmonieus geheel te vormen. Zulks veronderstelt het bestendig ingrijpen van een persoon die erover waakt dat de rol van elke individuele acteur afgestemd blijft op de vertolking van zijn medespelers, met het oog op de nagestreefde artistieke finaliteit van de film. De arbeidsrechtbank is bevoegd vermits de rechtsverhoudingen tussen partijen niet door een overeenkomst van aanneming van werk, maar door een arbeidsovereenkomst voor bedienden beheerst zijn.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.