Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 November 1974 (Antwerpen). RG 2130

Date :
05-11-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19741105-6
Numéro de rôle :
2130

Résumé :

Voor de toepassing van de wet van 30 juli 1963 is weliswaar vereist dat de handelsvertegenwoordiger "in dienst wordt genomen om op voortdurende wijze zijn beroep uit te oefenen". Zulks houdt echter in dat de handelsvertegenwoordiger hiertoe krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst verplicht dient te zijn, welke de effektieve naleving van deze verplichting ook moge zijn. De gebrekkige uitvoering van een overeenkomst kan inderdaad op zichzelf de juridische aard van diezelfde overeenkomst niet aantasten.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.