Arbeidsrechtbank: Vonnis van 9 Maart 1972 (Antwerpen). RG 32881

Date :
09-03-1972
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720309-1
Numéro de rôle :
32881

Résumé :

Krachtens art. 20 der wet van 20 juli 1955 behelst de vergoeding wegens opzegging niet alleen de wedden, maar ook de verdiensten verworven krachtens de overeenkomst. Het Arbeidshof bevestigt de beslissing van de eerste rechter rekening te houden met het dubbele verlofgeld, hetgeen conform is met de meeste rechtspraak. Het recht op vakantiegeld is verworven ingevolge de geleverde prestaties en verschuldigd krachtens de samengeordende wetten betreffende het verlofgeld van de arbeiders.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.